Зураг дээрх тулаанд хэн дийлсэн гэж та бодож байна. Хөх манан тэнгисийн дунд завь, загасны хооронд болсон тэмцэлд ялагч нь загас болсон гэдэгт та итгэх үү. Тэгвэл дараах дүр зураг таныг итгэл үнэмшилийг улам баталгаажуулна.