Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хэвлэл Мэдээллийн Төвөөс бэлтгэсэн энэ оны эхний хагас жилийн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоон мэдээллийг хүргэж байна. /2020.07.03/