Колумбын хууль сахиулагчид 2,350 кг кокайнийг усан онгоцоор хууль бусаар тээвэрлэж байсныг илэрүүлсэн байна. Улмаар энэхүү хар тамхиа сэрэмжлүүлэх зорилгоор олон нийтэд үзүүлж, хууль бус үйлдэл хийсэн этгээдүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэхээ мэдэгдсэн байна.