Төгсөлтийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Боловсролын Ерөнхий Газраас суралцагчид болон багш, эцэг эхчүүдэд хандан дараах зүйлийг зөвлөлөө.

Тодруулбал,

БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА:

 • Төгсөлтийн баяр тэмдэглэх нэрийдлээр аялал зугаалга, нийллэг зохион байгуулахгүй байх
 • Төгсөлтийн баярыг суралцагч сурсан мэдсэнээ тайлагнадаг арга хэмжээ болгох
 • Боловсролын баримт бичгийг хүндэтгэлтэйгээр гардуулж өгөх
 • Мэргэжил сонголт, дараагийн шатны сурах хүсэл мөрөөдлөө хуваалцдаг хэлэлцүүлэг болгох

БАГШ НАР:

 • Оюутан, сурагч, эцэг эх, асран хамгаалагчдад санхүүгийн хүндрэл үүсгэхээс сэргийлэх
 • Хүүхэд болон эцэг, эх, асран хамгаалагчаас тоног төхөөрөмж, эд материал зэргийг худалдан авахыг ятгах, хууль бус орлого олохоос татгалзах
 • Ялгаварлан гадуурхалтаас сэргийлж, хүүхэд бүрийн тэгш эрхийг хангаж, ялгаатай байдал үүсэхээс сэргийлэх
 • Хүүхдийг гэр бүлийн байдал, хөгжил, суралцах чадвараар нь ялгаварлахгүй байх сурлагын амжилтыг бодитой үнэлдэг байх
 • Хүүхдийн эрх, эрүүл мэндийг хохироох, амралт чөлөөт цагийг хасах замаар өөрийн ажлын амжилтыг урьтал болгохоос сэргийлэх
 • Ном, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, бусад зүйлийг тулган борлуулахгүй, хуульд заагаагүй төлбөр, хураамж, хандив өгөхийг шаардахгүй байх, хүлээн авахаас татгалзах
 • Бэлэг сэлт, хээл хахууль авахаас сэргийлэх
 • Ажил, үүргээ гүйцэтгэсний төлөө сурагч, эцэг эхээс шан харамж, хээл хахууль авах, өгөхөөс татгалзах, зуучлахгүй байх
 • Төгсөлт, элсэлт зэрэг албан ёсны арга хэмжээ, баяр ёслолын үед хүүхэд, тэдний асран хамгаалагч, эцэг эхийн зөвлөлийг үнэтэй бэлэг өгөхөөс аргагүй байдалд хүргэхгүй байх
 • Хуримтлалын сан үүсгэх гэх мэтээр тэгшитгэж, хавтгайруулж албадаж төлбөр хураамж шаардахгүй байх
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчдаас хуульд заагаагүй төлбөр, хураамж авахгүй байх
 • Шударга, үнэн бодит шүүмжлэлд хүндэтгэлтэй хандах

ЭЦЭГ ЭХ АСРАН ХАМГААЛАГЧИД:

 • Багш, удирдах ажилтан, байгууллагад бэлэг сэлт, эд материал өгөхгүй байх
 • Боловсролын байгууллагын багш, ажилтныг ёс зүйн зөрчилд орох эрсдэл үүсгэхээс сэргийлэх бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, ажилтан, эцэг эх, асран хамгаалагчид, оюутан сурагч та бүхэндээ зөвлөж байна гэжээ.