АМНАТ гэгч айхавтар татвар байн байн зүсээ хувиргаж ААН-үүдийг дарамтлах нь хэрээс хэтрээд дуугарахаас аргагүйд хүргэв.