ШӨХТГ-с Сүлжээ дэлгүүрүүдэд хийсэн удирдамжтай хяналт шалгалтын хүрээнд Сэнтрал экспресс Си Ви Эс ХК-ийн CU сүлжээ дэлгүүрийн кассын үнэ, лангууны үнэ зөрүүтэй байгаа зөрчил илэрсэн тул 5 сая төгрөгөөр торгох торгуулийн арга хэмжээ авсан.

Гэтэл Захиргааны хэргийн шүүх хяналт шалгалт хийхдээ Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу урьдчилж тав хоногийн өмнө мэдэгдэх ёстой байхад шууд очиж шалгасан гэх үндэслэлээр уг шийдвэрийг хүчингүй болгожээ.

Тэгвэл ШӨХТГ-аас Давж заалдах шатны шүүхэд хандахаа мэдэгдлээ. Тэд Өрсөлдөөний тухай хуулийн дагуу удирдамжтай, төлөвлөгөөтэй, мэдээллийн дагуу, гомдлын мөрөөр хяналт шалгалтуудыг хийдэг гэдгээ дурджээ.