2023 оны "Төсвийн тухай хууль"-д төрийн албан хаагчдад олгодог цалин, урамшууллын талаар дараах өөрчлөлтүүд орсон байна.

Тодруулбал,

1. Ажилласан хугацааны нэмэгдлийг жил тутам олгох

2. Төрийн үйлчилгээний ажилчдын цалинг 6-8 хувиар нэмэх

3. Төрийн албан хаагчид 5-10, 10-15 гэсэн жилээр нэмэгдэл олгодог байсныг шинэ хуулиар жилд нэг хувиар цалинг нь нэмэх зэрэг өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэхээр болжээ.

Энэ жилийн хувьд цалингийн тогтолцооны шинэчлэлд 168 мянга орчим төрийн албан хаагч хамрагдана.