Хөдөлмөр, Халамж Үйлчилгээний Газраас энэ сард олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарийг танилцууллаа.

Тухайлбал, 

  • нийгмийн халамжийн тэтгэврийг энэ сарын 14-нд
  • амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг мөн 14-нд
  • эцэг эх, олон хүүхэд өрх толгойлсон эцэг эхэд олгох тэтгэмжийг энэ сарын 16-нд
  • эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламжийг энэ сарын 14-нд олгоно.