Америк доллар суларч, төгрөгийн ханш чангарсан хэвээр байна.

Тодруулбал, гуравдугаар сарын 17-нд ам.долларын эсрэг төгрөгийн албан ханш 3,528.05 төгрөгтэй тэнцэж байсан бол өнөөдрийг хүртэл суларсаар 3,501.68 төгрөгтэй тэнцэв. 

Хүснэгт. Монголбанкнаас зарласан албан ханш

Огноо USD
2023.04.12 3,501.68
2023.04.11 3,505.13
2023.04.10 3,507.04
2023.04.09 3,510.03
2023.04.08 3,510.03
2023.04.07 3,510.03
2023.04.06 3,511.10
2023.04.05 3,513.73
2023.04.04 3,515.02
2023.04.03 3,517.05
2023.04.02 3,518.14
2023.04.01 3,518.14
2023.03.31 3,518.14
2023.03.30 3,520.67
2023.03.29 3,521.99
2023.03.28 3,523.93
2023.03.27 3,524.63
2023.03.26 3,525.51
2023.03.25 3,525.51
2023.03.24 3,525.51
2023.03.23 3,526.34
2023.03.22 3,527.38
2023.03.21 3,527.49
2023.03.20 3,527.53
2023.03.19 3,528.05
2023.03.18 3,528.05
2023.03.17  3,528.05