2023 оны тавдугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд буюу энэ амралтын өдрүүдэд нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдааг дараах байршилд зохион байгуулна.