Өнөөдөр буюу хоёрдугаар сарын 8-ны өдөр цахилгаан хязгаарлалт хийж болзошгүй байршлуудыг танилцуулж байна. Хязгаарлах хугацаа 1-2 цаг үргэлжлэх бөгөөд сэргээгдэх эрчим хүчний тухайн цагууд дахь үйлдвэрлэлээс хамаарч хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай юм. 

Эх сурвалж: УБЦТС