"Баян" гэгддэг Р.Базар, түүний "Алтайн хүдэр" ХХК-ийн захирал Х.Бат-Эрдэнэ нарыг хойшлуулшгүйгээр баривчлаад байгаа билээ. Тэдний ажлын газрыг нь нэгжсэн, одоо гэрт нь нэгжлэг хийсэн байдаг. Мөн Э.Хаш-Эрдэнэ нарын 10 хүнийг хамт баривчилжээ.

Тэгвэл тэд нарыг Эрүүгийн цагдаагийн албанаас саатуулсан. Уг хэрэгт холбогдуулан “Алтайн хүдэр” компанийн гүйцэтгэх захирал Х.Бат-Эрдэнэ болон Х.Хаш-Эрдэнэ нарын арав гаруй иргэнийг мөн саатуулсан. Тэгвэл уг хэрэгтэй холбогдон баривчлагдсан хүмүүсийг нэг сар хорих шүүхийн шийдвэр гарчээ.