Дэлхийн нэртэй томоохон брэндүүдийн хувьд зар сурталчилгаа нь асар том үүрэг гүйцэтгэгч билээ. Тэд энүүгээр өрсөлдөгч нараа ч хэрхэн дарахаа мэддэг. Ингээд зарим нэг томоохон компанийн зар сурталчилгааны дайны энгийн хэлбэрийг харуулж байна.

Audi vs BMW

Advertisement Wars (10 pics)


Fedex vs DHL
Advertisement Wars (10 pics)

Pepsi vs Coke

Advertisement Wars (10 pics)

Burger King vs McDonald's
Advertisement Wars (10 pics)

Pepsi vs Coca Cola
Advertisement Wars (10 pics)

Diet Coke vs Starbucks
Advertisement Wars (10 pics)

BMW vs Mercedes
Advertisement Wars (10 pics)