Засгийн газрын эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоногийн хүрээнд Монгол Улсын Шадар сайдын "Жагсаалт батлах тухай" 2014 оны 60 дугаар тушаалаар "Хилийн мэргэжлийн хяналтад хамрагдах их, дунд, бага эрсдэлтэй импортын барааны жагсаалт"-ыг баталлаа.

"Хилийн мэргэжлийн хяналтад хамрагдах импортын барааны жагсаалт"-ыг тодорхой болгосноор нийт 5744 бараанд хяналт хийж буй одоогийн тогтолцоог шинэчлэн, эрсдэлтэй бараанд хяналтыг чиглүүлэх, эрсдэл багатай 3550 барааг хяналтаас чөлөөлж гадаад худалдааг хөнгөвчлөх эрх зүйн орчин бүрдэж байна.

Бага эрсдэлтэй 193 импортын бараанд "Баримт бичгийн хяналт", дунд эрсдэлтэй 643 импортын бараанд "Баримт бичгийн хяналт" болон "Биет үзлэг шалгалт", их эрсдэлтэй 715 бараанд "Баримт бичгийн хяналт", "Биет үзлэг шалгалт" болон "Лабораторийн шинжилгээт хяналт шалгалт" хийнэ.

Их эрсдэлтэй ангилалд хамаарах химийн хорт болон аюултай бодис, химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл болох 643 барааг лабораторийн шинжилгээнд хамруулахгүй.

Жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Х.Даваа