Сербийн Ерөнхий сайд нэгэн нэвтрүүлгийн багийнханд хялбархан дөнгүүлжээ. Тэд нэвтрүүлэгч бүсгүйг зориудаар дотоожгүй суулган Ерөнхий сайдаас ярилцлага авсан байна. Харин Ерөнхий сайд нь бүсгүй нууц хэсгийг харснаа инээмсэглэж буй бичлэг интернэтээр таран ихээхэн шуугиан дэгдээж байгаа аж.