Монгол, Орос, Казахстан, Хятадын голуудаас цутгалаа авдаг Эрчис мөрөн ихээхэн бохирджээ. Омск хотоор дайран өнгөрдөг тус мөрний эрэг хавийн бүс ихээхэн бохирдож, голын усанд сэлэхийг хүртэл хориглосон байна.

Гэвч оросуудад энэ журам хамааралгүй бололтой. Тэд зуны цагт голын усанд орсоор байгаа нь арьсны элдэв янзын халдварт өвчин авах эрсдэл тээсээр байгаа аж.