Та үүнийг юу гэж бодож байна. Иймэрхүү том чихтэй болохыг хүсч байна уу. Тийм бол доорх зургаас юу болохыг нь хараарай .

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*