Орчин цагт шивээс нь нэгэн төрлийн урлаг болон хөгжсөн билээ. Зарим нэг хүмүүс үүнийг урлаг гэж ойлгодог бол зарим нь харин гоёл болгон хэрэглэдэг.

Сүүлийн жилүүдэд шивээсний төрөл улам өргөжин этгээд сонин зүйлс ч ихээр гарах болжээ. Ингээд хамгийн этгээд гэсэн шивээстэй хүмүүсийг сонирхуулж байна.