Иргэний үнэмлэхээ хаяж гээсэн иргэд энэ 7 хоногтоо багтан үнэмлэхээ захиалах хэрэгтэй гэдгийг Улсын бүртгэл статистикийн газраас анхааруулж байна.

Энэ долоо хоногт багтаан захиалахгүй бол үнэмлэх нь сонгуулиас өмнө хэвлэгдэн гарах боломжгүй аж. Тиймээс та иргэний үнэмлэхээ хяаж гээгдүүлсэн байгаа бол энэ даруй харьяа дүүргийнхээ иргэний бүртгэлийн хэлтэст хандаж иргэний үнэмлэхээ захиалаарай