Этгээд сонин хурим энд тэнд л болж байдаг. Харин нэгэн эр өөрийн хуримаа бүүр этгээд хийжээ. Учир нь тэрээр өөрийн дуртай хүүхэлдэйн баатар болох Шрекийн дүрд хувирснаас гадна ирсэн зочид нь ч киноны бусад баатарт хувирсан байна.