Гэрэл зургийн "Урлан" creative agency-ийн сонирхолтой, өвөрмөц шийдэл бүхий гэрэл зургаас сонирхуулж байна