Хурд хэтрүүлсэн энэ залуу үхэлд нэг миллиметр ойр байлаа. Азтай эр юм даа ...