Майкл Легасси хэмээх уран гартан модон дээр ийм гайхалтай бүтээл хийсэн байна.