Сайхан хөхтэй бүсгүйчүүдийн кургуудаас түүвэрлэн хүргэж байна.