Яг гоё зураг авахуулж байхад ард талд нь ингэж "баг алах"  тохиолдол байдаг. Тэдгээрээс түүвэрлэн хүргэж байна.