Малайзийн Жохор мужид 16 настай өсвөр насны хүү усны төмөр хоолой руу нууц эрхтэнээ оруулан секс хийж байгаад эрхтнээ гацаагаад хэсэгтээ баларчээ. 

Эцсээ хүртэл арга чарга хайсан хүү эрхтнэээ үүнээс мулталж авч чадахгүй байсан учир арга буюу хөршүүдээсээ тусламж дуудан орилжээ. Харин ингэснээр тэд онцгой байдлынханд хэл дуулган тусламж үзүүлсэн байна. Аврагчид хүүгийн эрхтэн гацсан хоолойг таслан авч эмнэлэгт хүргэсний дараагаар үлдэгдэл төмөр хоолойг эмчийн хяналтанд дор салган авчээ.