Аль бүтэлгүйтэхийг тэр гэхэв. Гэхдээ ийм аймаар үнэтэй цайтай зүйлсээр бүтэлгүйтсэн тохиолдол цөөн байх болтугай.