Хүн, хүний сонирхол хэдийгээр өөр ч зарим нэгэн нь эцэг эх нь танихааргүй болтол өөрчлөгдсөн байх юм. Тэдгээрийн нэг нь Английн иргэн Пол Мэтью. 45  настай тэрбээр шивээсэнд хэт донтож ийнхүү өөрчлөгдсөн байна.