Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт хүн амын I тунгийн хамрагдалт 69,3  II тунгийн хамрагдалт 65,7 хувьтай байгаа бол нийт өссөн дүнгээр III тунд 393 мянган хүн хамрагджээ.

Өнөөдрийн Засгийн газрын хуралдаанд Эрүүл мэндийн яамнаас вакцины II, III тунд хамрагдах хугацааг шинэчилсэн байдлаар танилцуулсныг хүргэж байна.