2022.08.03-нд Улаанбаатар хотод суурин 31 цэг, түр 10 цэгт 41 багийн 161 эмч, ажилтан ажиллана.

Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.

Тус цэгүүдэд 5-11 насны хүүхдүүдийн хамрагдаж болох Комирнэти вакциныг мөн хийж байгаа бөгөөд дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.