2022 оны 9 дүгээр сарын 1-30-ны хооронд худалдан авсан төлбөрийн баримтаа системд уншуулж аравдугаар сарын сугалаандаа оролцохыг татварын байгууллагаас санууллаа.