Нийслэлийн хэмжээнд гал түймрийн дуудлага мэдээллийн 30 гаруй хувийг айл өрхийн цахилгааны угсралт, ашиглалтын аюулгүй байдал хангаагүйн улмаас гарсан гал түймэр эзэлж байна. Иймд баяр, амралтын өдрүүдэд аюулгүй байдлаа хангахыг ОБЕГ-аас зөвлөж байна.

Цахилгааны угсралтыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх

Стандартын шаардлага хангасан кабель, утас, цахилгаан хэрэгслийг ашиглах

Шалбарсан, зарим хэсгээрээ халалт үүсэж, хайлсан гэмтэлтэй цахилгаан хэрэгслийг ашиглахгүй байх

Олон цахилгаан хэрэгслийг нэг дор зэрэг залгахгүй байх