Монголын хувийн хэвшлийн ууган сургуулиудын нэг "Газарчин" дээд сургууль нь 1995 онд байгуулагдсан бөгөөд 2017 он хүртэл аттестатчилагдсан билээ. Тэрбээр 2018 он хүртэл ахисан түвшинд магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд өдгөө Бакалавр болон магистрын түвшинд өдөр, орой, эчнээ, экстернат хэлбэрээр сургалтын үйл ажиллагааг 20 жил амжилттай явуулж байна.

Ингээд та бүхэндээ 2015-2016 оны хичээлийн жилд авч буй элсэлтүүдийн мэдээллийг хүргэж байна.

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ МЭРГЭЖЛҮҮД

Мэргэжлийн нэрс

Сургалтын  хэлбэр

Өгсөн байвал зохих ЭЕШ

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага /оноо/

1

Аялал жуулчлалын менежмент

өдөр

Монгол хэл
Гадаад хэл

400

2

Багш- Сургуулийн өмнөх боловсрол

өдөр, орой, эчнээ

Монгол хэл

400

3

Багш -Монгол хэл – Уран зохиолын боловсрол

өдөр

Монгол хэл
Гадаад хэл

400

4

Багш - Нийгмийн ухааны боловсрол

өдөр

Нийгмийн тухай мэдлэг

400

5

 Багш-Нийгэм судлал эрх зүй

өдөр

400

6

Багш-Түүх нийгэм судлал

өдөр

400

7

Багш-Бага ангийн боловсрол

өдөр

Монгол хэл

400

8

Багш-Япон  хэлний боловсрол

өдөр

Монгол хэл
Гадаад хэл

400

9

Багш-Солонгос хэлний боловсрол

өдөр

400

10

Монгол хэл-Англи хэлний багш

өдөр

400

11

Монгол хэл-Орос хэлний багш

өдөр

400

12

Монгол хэл-Хятад хэлний багш

өдөр

400

13

Багш-Байгалийн ухааны боловсрол

өдөр

Газарзүй
Математик Хими
Биологи

400

14

Багш- Газарзүй биологи

өдөр

400

15

Багш- Байгаль шинжлэл

өдөр

400

16

Багш-Газарзүй-Байгаль шинжлэл

өдөр

Газарзүй
Математик Хими
Биологи

400

17

Багш- Газарзүй-Эко байгаль хамгаалалт

өдөр

Газарзүй
Математик Хими Биологи

400

18

Менежмент

өдөр, орой, эчнээ

Математек
Гадаад хэл

400

19

Уул уурхайн удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

400

20

Зочид буудал, зоогийн газрын удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

400

21

Зочид буудал, маркетингийн удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

400

22

Эдийн засагч

өдөр, эчнээ

400

23

Аялал жуулчлал, эдийн засгийн удирдлага

өдөр, эчнээ

400

24

Уул уурхайн эдийн засгийн удирдлага

өдөр, эчнээ

400

25

Эрдэс баялаг эдийн засгийн удирдлага

өдөр, эчнээ

400

26

Нийгмийн ажил

өдөр

Нийгмийн тухай мэдлэг

400

27

Геологи

өдөр

Математик
Хими

400

28

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи инженер

өдөр, эчнээ

400

29

Уул уурхайн ашиглалтын технологи инженер

өдөр, орой, эчнээ

Математик
Физик

400

30

Цахилгааны инженер

өдөр

400

31

Механик инженер

өдөр,орой

400

32

Геодези

өдөр, орой, эчнээ

400

33

Барилгын инженер

өдөр,орой, эчнээ

400

34

Иргэний барилга

өдөр,орой, эчнээ

400

35

Авто замын барилга

өдөр,орой, эчнээ

400

36

Нягтлан бодох бүртгэл

өдөр, эчнээ

Математик

400