Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн санал хураалт 2021 оны зургаадугаар 9-ний өдөр орон даяар явагдана.

Сонгуулийн санал авах өдөр дараах үйл ажиллагааг хориглохоор хуульд заажээ.

  • Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдахгүй байх
  • Соёл урлаг, үзвэр, спортын зэрэг олныг хамарсан аливаа арга хэмжээг зохион байгуулахгүй байх
  • Гадаа болон битүү талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг худалдаа, үйлчилгээний төв ажиллахгүй байх зэргийг хориглосон.