Токиогийн Олимпыг үзэгч та бүхэнд Өргөн нэвтрүүлгийн 13 телевиз шууд дамжуулан хүргэж буй. Бид дамжуулагч талаас өгч буй дүрс бүрийг гаргах эрмэлзэлтэй байдаг бөгөөд зарим тохиодолд гэнэт хуваарь өөрчлөгдөх, дүрс ирэхгүй байх тохиолдол байгаа.

Гэвч бид дамжуулж буй бүх дүрсээ гаргахыг эрмэлзэж байна. Мөн гэнэтийн өөрчлөлт орсон хуваарийг дор бүр нь засч, эргэн мэдээлэх болно.