1957 оны 07 дугаар сарын 16-наас 1958 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн хооронд төрсөн ахмад настнууд 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-нээс өмнө "Насны хишиг" хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтээ Ehalamj.mn сайтаар болон хорооны Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд бичгээр гаргана уу.

/Өмнө авч байсан ахмадууд хүсэлт гаргах шаардлагагүй/