Олон нийтийн цахим сүлжээнд нийтлэгдсэн Сүхбаатар дүүргийн нэгдүгээр хороо “S Оutlet” төвийн орчимд Сэлбэ голын дагуу мод тайрч байна гэх мэдээллийн дагуу Экологийн цагдаагийн албанаас холбогдох шалгалтын ажиллагааг явуулж байна.

Эргэн энэ талаарх мэдээллийг хүргэх болно.