МУИС, ШУТИС, ЭМШУИС, ХААИС зэрэг Төрийн өмчийн их сургуулиудын захирлын сонгон шалгаруулалтын үнэлгээг онооны зарчмаар хийжээ. Нэр дэвшигчид тухайн сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрөө хэрхэн хэрэгжүүлэх тухай ярилцлага, нэр дэвшигчийн давуу тал,хөтөлбөрийг нь олон нийт үнэлсэн байдал зэрэгтудирдах зөвлөл, тус бүрт нь комиссоноо өгч үнэлжээ.Нийт 100 онооны үнэлгээтэй. Босго оноо 80 байх бөгөөд 80-аас дээш оноо авсан нэр дэвшигчийг шаардлага хангасанд тооцон төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд танилцуулсан байна.

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөссургууль тус бүрээс нэг хүний нэрийг сонгож БШУ-ны сайдад танилцуулснаар тухайн нэр дэвшигчийг сайдбаталгаажуулах л үүрэгтэй аж.

Дашрамд дурдахад өмнө нь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс2-3 хүнийг нэрийг дэвшүүлж тэндээс БШУ-ны сайд нэгийг нь сонгож баталгаажуулдаг байсан. Харинэнэ жилээс төрийн албаны зөвлөлөөс 60 дугаар тогтоол гаргаснаар салбар зөвлөлөөснэг нэр дэвшигчийн нэрийг сонгон шалгаруулж сайдад өргөн мэдүүлдэг болж байгаа юм.

Сонгон шалгаруулалтад оролцогсдын дүн: