Интернэтээс харж харж нэг бараа захиалахаар "худлаа" байдаг даа. Тэгвэл захиалсан бараа нь сэтгэлд нь нийцсэнг зарим бүсгүйчүүд өөрийн цахим хуудсандаа байршуулсан байх юм.