Эдийн засгийн өсөлт -0,04

Улсын төсвийн алдагдал -640 тэрбум төгрөг

Банкуудын чанаргүй зээлийн хэмжээ -900 тэрбум төгрөг

Улсын нийт гадаад өр -22 тэрбум ам доллар боллоо. Өр гэдэг үгийг өглөг гэдэг үгээр солиод л хийсэн гэмээ булзааруулаад өнгөрөөх гэж байгаа нь дэндүү энэхүү засгийн газрын чадамжгүйг харуулж байна. Ингээд та бүхэн эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаарх нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү.