Хурим хүний амьдралын баяр баясгалантай амьдралын нэг хэсэг билээ. Тэгвэл энэ баярыг арай өвөрмцөөр хийдэг хүмүүс ч байдаг ажээ.