Орон орны ганц бие эрчүүд гэрээ өөрийнхөө хүссэнээр ийнхүү  тохижуулсан байх юм.