Амралтаараа эхээс төрсөн биеээрээ тааваараа тарвалзаж  байгаа бүсгүйчүүдийн зургуудаас хүргэж байна.