Гурван уулзварт зүүн гарын эргэлтийг өнөөдрөөс эхлэн хориглоохоор болжээ. Тус уулзварт хориглосон тэмдэг, тэмдэглэл, гэрэл дохионы горим өөрчлөх ажил хийгдэж байна.

Өнөөдөрөөс энэ дүрэм хэрэгжиж эхэлнэ.

 1. баруун 4 замын уулзварын хойноос урагш чиглэсэн чиглэлд

2. цэцэг төвийн уулзварын зүүнээс баруун чиглэсэн чиглэлд

3. МИС. ийн уулзварын урдаас хойш чиглэсэн чиглэлүүдийн зүүн гар тийш эргэх эргэлтүүдийг хассан болно.