Төрсөн биеэ шивээс, цоолбор, суулгац зэргээр эвдэж хүн харахад айдас хүйдэст автуулахаар болж өөрчилсөн хүмүүсийн зургуудаас хүргэж байна.