Зарим загвар үнэхээр ойлгомжгүй байдаг. Гэхдээ одоо үзэх загварууд бол үнэндээ л гамшиг....