"Шинэ үндсэн хууль 2020 оны тавдугаар сарын 25-наас хүчин төгөлдөр болоход Засгийн газар огцорно гээд байгаад товч хариулт өгье. Үндсэн хуулийн хамтаар шилжих журмын тухай хуулийг баталсан. Энэ хуулиар дагалдах хуулиудыг хаврын чуулганаар баталтал Үндсэн хуулийг дагаж мөрдөнө. Хаврын чуулганаар Засгийн газрын тухай хуулийг хэлэлцэж батлах тул Засгийн газар огцрохгүй гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэр, Үндсэн хууль хүчин төгөлдөр болох, Үндсэн хуулийг дагаж мөрдөх гэдэг нь тусдаа ойлголтууд юм" гэж Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн дарга Ц.Ганзориг мэдээллээ.