Амьдралд гайхалтай эд зүйлс цөөнгүй тохиолддог. Тэдгээрийн зарим нэгээс нь хүргэж байна.