Нэгэн залуу цахилгаан тамхи татаж байхад нь аман дотор нь дэлбэрснээр маш хүнд бэртсэн байна.