Цагдаагийн байгууллага өнгөрсөн долоо хоногт хэрэг бүртгэлтийн 28,470, мөрдөн байцаалтын 2,868 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулжээ.

Үүнээс 249 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад хүргүүлсэн байна. Эдгээрийг дурдвал

  • Хүний амьд явах эрхийн эсрэг 3
  • Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 115
  • Өмчлөх эрхийн эсрэг 95
  • Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг 10
  • Олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг 3
  • Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг 8
  • Хүүхдийн эсрэг 1
  • Хүний бэлгийн эрх чөлөө халдашгүй байдлын эсрэг 8
  • Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг 5
  • Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг 1 хэргийг прокурорын байгууллагад шилжүүлсэн болохыг ЦЕГ-аас мэдээллээ.

Шүүхэд шилжүүлэх саналтай хэргүүдээс хамгийн их нь хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг байна.